کاغذ دیواری سه بعدی چیست

حتما شما هم اسم کاغذ دیواری سه بعدی را شنیده اید و برایتان جالب است که بدانید این نوع کاغذ دیواری دقیقا یعنی چه جور کاغذ است. کاغذ دیواری در واقع دو بعدی است. تصاویر دو بعدی همان تصاویری است که شما همه جا می بینید. در همه عکس ها، بنر ها ، تلویزیون و غیره. تصاویر سه بعدی در واقع تصاویر چاپ شده روی کاغذ های دو بعدی هستند با این تفاوت که طراحی آن به گونه ای انجام شده که حس سه بعدی بودن تصویر در ما به وجود می آید. در واقع نوعی خطای دید است که احساس برجستگی و یا عمق در تصویر وجود دارد. با چاپ تصاویر سه بعدی در منزل می توان حس عمق را در فضا ایجاد کرد و فضا را مهیج تر کرد.