نام آلبوم : DW-FO

عرض : ۵۳ سانتی متر

طول : ۱۰ متر

اصالت : چین

جنس : کاغذ

سبک : کلاسیک