نام آلبوم : RO-HB

عرض : ۵۳ سانتی متر

طول : ۱۰ متر

اصالت : چین

جنس : PVC

سبک :