نام آلبوم : RO-HG

عرض : ۵۳ سانتی متر

طول : ۱۰ متر

اصالت : چین

جنس : pvc

سبک :