کاربرد و مفهوم کاغذ دیواری بنفش

بنفش بیانگر فراوانی،غرور،اصالت و قدرت است و به فضا پویایی خاصی می بخشد.این رنگ با تند و پویایی خود به فضا وقار و سنگینی می بخشد و باعث افزایش قدرت فردی می شود. از اصلی ترین ویژگی این رنگ دارا بودن اراده ذاتی رنگ است این رنگ از ترکیب ابی و قرمز به وجود امده است.کاغذ دیواری بنفش هم گرم است و هم سرد و چون رنگ فرعی است بستگی به رنگ های اصلی دارد که در کنار بنفش استفاده می شود.این رنگ برای آشپزخانه و پذیرایی بسیار مناسب است البته توصیه می شود از این به صورت ملایم استفاده شود زیرا اگر این رنگ به صورت تند اجرا شود فضا را کوچک و باعث دل زدگی و افسردگی می شود .توجه  در کنار بنفشته باشد از رنگ قرمز و ابی در کنار بنفش استفاده نکنید زیرا چشم انداز خوبی ندارد ولی با رنگ مکمل خود بسیار زیبا می شود .

ترکیب رنگ های قابل ست و مناسب با کاغذ دیواری بنفش

در فضاهایی که در ان از کاغذ دیواری بنفش استفاده شده است خیلی با احتیاط می شود مبلمان را ست کرد در کنار بنفش رنگ زرد بی نهایت زیبا جلوه می کند و باعث چرخش چشم می شود در کنار کاغذ دیواری و دیوار اصلیتان می توانید از گلدان های بزرگ به همراه گل های زرد استفاده کنید وبیشتر در رنگ مبلمان مانور دهید چون این رنگ کاغذ دیواری محیط و مبلمان را بهتر جلوه می دهد بهتر است پرده ها با کاغذ دیواری در یک طیف رنگی باشد . فرش ها را روشن انتخاب کنید تا از کیفیت رنگ بنفش نکاهد. مبلمان را می توانید با بالشت های زرد رنگ دیزاین کنید.

انواع رنگ های کاغذ دیواری بنفش

در فضاهایی که در ان از کاغذ دیواری بنفش استفاده شده است خیلی با احتیاط می شود مبلمان را ست کرد در کنار بنفش رنگ زرد بی نهایت زیبا جلوه می کند و باعث چرخش چشم می شود در کنار کاغذ دیواری و دیوار اصلیتان می توانید از گلدان های بزرگ به همراه گل های زرد استفاده کنید وبیشتر در رنگ مبلمان مانور دهید چون این رنگ کاغذ دیواری محیط و مبلمان را بهتر جلوه می دهد بهتر است پرده ها با کاغذ در یک طیف رنگی باشد . فرش ها را روشن انتخاب کنید تا از کیفیت رنگ بنفش نکاهد. مبلمان را می توانید با بالشت های زرد رنگ دیزاین کنید.