طرح کاغذ دیواری خال خالی در کجا کاربرد دارد ؟

این کاغذ دیواری جزء کاغذ دیواری های اسپرت است ، برای خلق فضایی اسپرت هیچ کدام از طرحها به اندازه این طرح مناسب نیست این طرح شامل دایره هایی ریز در حد یک خال در زمینه ای رنگی می باشد .

انواع رنگ های کاغذ دیواری خال خالی 

کاغذ دیواری خال خالی مانند بقیه طرحها تنوع رنگی بسیار متنوع و جذابی دارند .