طرح کاغذ دیواری شطرنجی چیست ؟

کاغذ دیواری شطرنجی یا مربعی مربعی از کاغذهای بسیار پرطرفدار در طراحی مدرن است ، شامل مربع های بسیار ریز و درشت بوده  و دارای ترکیب های رنگی وسایزی بسیار متنوع است که یکی از رایج ترین این ترکیب رنگها ، ترکیب رنگ سیاه و سفید است.

کاربرد کاغذ دیواری شطرنجی 

از کاغذ دیواری شطرنجی بیشتر برای ایجاد فضایی مدرن استفاده می شود چه در منازل و چه در ادارات اما در انتخاب ریز یا درشت بودن طرح باید دقت بسیاری نمود چون تاثیر بسزایی در بزرگتر یا کوچک تر نشان دادن فضا دارد.