کاغذ دیواری مناسب فضاهای کوچک

کاغذ دیواری مناسب فضاهای کوچک

کاغذ دیواری مناسب فضاهای کوچک با کفپوش ساده

هنگامی که در یک فضای کوچک با کفپوش های ساده قصد استفاده از کاغذ دیواری داشته باشیم .

باید این نکته را در نظر داشته باشیم که هر کاغذ دیواری مناسب فضاهای کوچک با کفپوش ساده نیست .

همچنین انتخاب کاغذ دیواری بسته به اینکه کفپوش تیره و یا روشن باشد. متفاوت است .

بهترین نوع کاغذ دیواری برای فضاهای کوچک با کفپوشهای ساده چه روشن و چه تیره کاغذ دیواری پوستری و سه بعدی است.

همچنین کاغذهای ساده و طرحدار هم برای این فضاها بسیار مناسبند .

اگر کفپوشها تیره باشند کاغذهای تیره زیاد مناسب نیستند چون فضا را تیره تر و کوچک تر نشان می دهند .

اما اگر کفپوش روشن باشد می توان هم از رنگهای روشن و هم تیره استفاده کرد.

اما ترجیحا برای محیطهای کوچک بهتر است از کاغذهای تیره استفاده نکنیم .

کاغذ دیواری مناسب فضاهای کوچک با کفپوش طرحدار

کاغذ دیواری مناسب فضاهای کوچک با کفپوش طرحدار کاغذهای ساده هستند که اگر کفپوش تیره باشد بهتر است کاغذها روشن باشند و اگر کفپوش ترکیب رنگی روشنی داشته باشد کاغذهای تیره و روشن هر دو خوبند .اما از آنجاییکه فضا کوچک است بهتر است کاغذها روشن باشند کاغذهای طرحداری که طرحهای محوی داشته باشند هم مناسبند.

 

 

کاغذ دیواری مناسب فضاهای کوچک و خلق فضایی مدرن

برای خلق فضایی مدرن در محیطی کوچک حساسیت در انتخاب کاغذ دیواری بیش از پیش می شود .ایجاد فضاهای کلاسیک در محیطهای کوچکتر از حساسیت کمتری برخوردار است. هر چه از رنگهای خنثی مانند سفید ،خاکستری ،کرم و مانند اینها در انتخاب پرده ها ،فرشها ،کوسن ها ،مبلمان و ….استفاده کنیم فضا مدرن تر دیده می شود .از طرفی هر چه طرحها ساده تر و محو تر باشند فضا امروزی تر و لوکس تر به نظر می رسد .بنابراین برای انتخاب کاغذ دیواری مناسب فضاهای کوچک و مدرن بهتر است از کاغذهای ساده یا طرحهای ریز و محو استفاده کنیم  و یا فقط برای یک دیوار از کاغذ دیواری سه بعدی و پوستری استفاده کنیم  و برای سایر دیوارها از کاغذ ساده تر استفاده کنیم .