کاغذ دیواری پوستری چیست

این نوع کاغذ ترکیب و عملکرد چاپ و طراحی گرافیکی است و با کمک صنعت  چاپ در طرح های مختلف تولید میشود و قابل شست و شو میباشد و نوع فضای مورد نیاز را واقع گرایانه ارائه میکند در سطح وسیعی مورد استفاده است زیرا با این نوع کاغذ دیواری میتوان هر طرحی را به صورت سه بعدی اجرا کرد. از این نوع کاغذ برای تاکید بر روی دیوار اصلی بیشتر استفاده میشود وطبق فضای مورد نظر انتخاب میشود زیرا هر طرح این کاغذ دیواری پوستری مخصوص محیط طراحی میشود.