کاغذ دیواری پوستری فانتزی و هنری چیست

کاغذ دیواری پوستری فانتزی و هنری کاغذ دیواری است با طرحهای بسیار خاص و هنری معمولا طرحی از یک چهره مشهور یا طرحی از حیوانات یا طرح یک بنای باستانی و معروف به عبارتی هر طرحی که کلیشه ها را شکسته و جسورانه باشد جز طرحهای فانتزی و هنری است .