یکی دیگراز آلبومهایی که کاغذهای دیواری در قالب آن به مشتریان محترم معرفی می گردد آلبوم دیوال است در این آلبوم شما می توانید علاوه بر مشاهده عکس کاغذ دیواری با مشخصات آنها شامل طول ،عرض،اصالت ،جنس، سبک و … آشنا شوید.